Informácie o súboroch cookie

 

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A OPIS SPRACOVANIA ÚDAJOV SÚVISIACEHO S POUŽÍVANÍM SÚBOROV COOKIE

Telemarketing International Kft. v zmysle nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (27. apríl 2016) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušila účinnosť smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej ako GDPR) týmto vyhlásením a opisom vás informuje o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov. Účasťou v procese vy, ako dotknutá osoba sa na základe opisu procesu stávate dotknutou osobou spracovania údajov.

PRESNÝ NÁZOV A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA:

názov: Telemarketing International Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
krátky názov: Telemarketing International Kft.
sídlo: 9028 Győr, Fehérvári út 75.
webová stránka: www.mediashop.hu
centrálna e-mailová adresa : [email protected]

ZODPOVEDNÁ OSOBA PREVÁDZKOVATEĽA A KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Názov: L-Tender Zrt.
E-mailová adresa: [email protected]

ÚČEL SPRACOVANIA ÚDAJOV:

Zabezpečenie hladkého fungovania služby počas návštevy webovej stránky, zlepšenie skúsenosti používateľov a spracovanie údajov návštevníkov stránky na marketingové účely.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Článok 6. ods. (1) bod a) GDPR, podľa ktorého dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

ROZSAH SPRACOVANÝCH ÚDAJOV:

dátum, čas, IP adresa počítača užívateľa, URL adresa navštívenej webovej stránky, URL adresa predchádzajúcej stránky, údaje týkajúce sa operačného systému a internetového prehliadača užívateľa, osobné údaje uvedené v tabuľke o súboroch cookie

SPROSTREDKOVATELIA ZAPOJENÍ DO SPRACOVANIA ÚDAJOV A OZNAČENIE OPERÁCIE SPRACOVANIA ÚDAJOV:

Poskytovateľom webhostingu Prevádzkovateľa je Rackforest Kft.

PRI SPRACOVANÍ ÚDAJOV SA ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJÚ NASLEDOVNÝM TRETÍM OSOBÁM, S OZNAČENÍM PRÁVNEHO ZÁKLADU:

 • Prenos údajov v súvislosti so súbormi cookie

  Zber informácií na stránkach Prevádzkovateľa poskytuje Google Analytics. Nezávislé merania a audit návštevnosti a iných údajov webovej analýzy ako externý poskytovateľ služieb podporujú servery Google Analytics. O spracovaní údajov merania poskytuje správca údajov podrobné informácie na webovej stránke https://www.google.com/analytics/, o zásadách ochrany osobných údajov Google sú dostupné informácie na odkaze https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

  Údaje z webovej stránky postúpené na servery Google Analytics nie sú priamo vhodné na identifikáciu dotknutej osoby, na základe týchto údajov je možné identifikovať výhradne IP adresu zariadenia pripojenéhi k počítačovej sieti.Ak v prehliadači alebo zariadení sú uložené súbory cookie, Prevádzkovateľ vie prečítať dané súbory, keď navštívi webovú stránku s modulom sociálnej siete. Za vytvorené súbory cookie zodpovedajú prevádzkovatelia tých stránok sociálnej siete, - v prípade Prevádzkovateľa Facebook -, z ktorých sa viete informovať na webovej stránke danej sociálnej siete. Pravidlá ochrany osobných údajov Facebooku nájdete na nasledovnej adrese: https://www.facebook.com/privacy/explanation

  Na základe údajov o nákupoch a správania sa užívateľov zisťuje Emarsys eMarketing Systems GmbH pomocou umelej inteligencie také údaje, použitím ktorých vie Poskytovateľ vytvoriť také segmenty, na základe ktorých vie spustiť personalizované kampane. Pravidlá ochrany osobných údajov používaných Emarsys eMarketing Systems GmbH nájdete na nasledovnej webovej stránke:
  https://help.emarsys.com/hc/en-us/articles/360005205113-GDPR-and-Web-Extend-all-you-need-to-know
 • Iný prenos údajov

  Okrem vyššie uvedených Prevádzkovateľ tieto údaje nesprístupňuje tretím osobám, ale dotknuté osoby sa upozorňujú, že vydanie osobných údajov súdom a úradom môžu predpisovať právne predpisy. V prípade, ak súd alebo úrad počas postupu stanoveného právnym predpisom vyžaduje od Prevádzkovateľa poskytnutie osobých údajov, tak Prevádzkovateľ plnením svojej právnej povinnosti, je povinný žiadané údaje poskytnúť súdu alebo úradu.

OBDOBIE UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Dotknutá osoba môže vymazať súbory cookie pochádzajúce z webovej stránky Prevádzkovateľa aj sama vo svojom prehliadači, alebo môže požiadať Prevádzkovateľa, aby vymazala súbory cookie pochádzajúce z jeho webovej stránky, v opačnom prípade:

 • Relačné súbory cookie sa po zatvorení predhliadača automaticky vymažú.
 • Trvalé súbory cookie sa uchovávajú aj po zatvorení prehliadača.
 • Súbory cookie s určenou platnosťou sa vymažú po vypršaní ich platnosti.

EXISTENCIA AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODOVANIA:

Počas spracovania údajov sa automatizované rozhodovanie neuskutočňuje.

OPIS PROCESU SPRACOVANIA ÚDAJOV:

K webovej stránke môže mať prístup každý bez potreby odhalenia identity alebo zadania osobných údajov, z webovej stránky alebo z pripojených stránok môže získať informácie voľne a bez akýchkoľvek obmedzení.

Význam súborov cookie:

Cookie je súbor posielaný z webového servera s variabilným obsahom, ktorý pozostáva z písmen a číslic, a ktorý sa ukladá na počítači užívateľa na vopred určenú dobu. Súbor cookie umožňuje, aby náš webový server rozpoznal vaše zariadenie používané na prehliadanie, a históriu prehliadania na webovej stránke. Pomocou súborov cookie dostaneme obraz o danom užívateľovi, spoznáme jeho zvyky pri návšteve webovej stránky a používaní internetu.

Účel súborov cookie:

Pomocou informácií poslaných súbormi cookie budú internetové prehliadače lahšie identifikovateľné, vďaka čomu dostanú používatelia relevantný a personalizovaný obsah. Súbormi cookie je prehliadanie pohodlnejšie, rozumieme pod tým požiadavky týkajúce sa dátovej bezpečnosti a relevantné reklamy. Pomocou súborov cookie prevádzkovatelia webových stránok môžu vyhotoviť anonymné štatistiky o zvykoch návštevníkov stránok. Využívaním týchto znalostí sú redaktori webových stránok schopní ešte lepšie personalizovať vzhľad a obsah stránky.

Vznik súborov cookie:

Klientský počítač najprv odošle požiadavku na server. Následne server vytvorí jedinečný identifikátor a uloží ho vo svojej databáze, potom takto vytvorený súbor cookie spolu s ostatnými informáciami pošle naspäť klientovi. Takto vrátený informačný súbor cookie sa uloží na počítači klienta.

Používanie súborov cookie:

Keď sa klientský počítač opäť prihlási na server, už pripojí vytvorené a uložené súbory cookie. Server porovná obsah prichádzajúcich a ním uložených súborov cookie, vďaka čomu ľahko identifikuje napr. registrovaného užívateľa.

Druhy súborov cookie používané na webových stránkach Prevádzkovateľa:

 1. Súbory cookie prvej strany (vlastné)
 2. Súbory cookie tretích strán

Pomocou vlastných súborov cookie zabezpečuje Prevádzkovateľ fungovanie webových stránok. Vlastné súbory vytvára Prevádzkovateľ, neobsahujú osobné údaje a neprístupňujú sa tretím osobám.

Súbory tretích strán sa ukladajú na váš počítač cez webovú stránku Prevádzkovateľa tretími stranami, firmami. Pomocou takýchto súborov cookie sa vyhotovujú štatistické výkazy o našich webových stránkach, s ktorými vie Prevádzkovateľ zlepšiť obsah stránky.

Súbory cookie sa dajú rozdeliť do týchto kategórií:

 1. Súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky: podieľajú sa na zabezpečení základného fungovania webovej stránky.
 2. Štatistiké súbory cookie, ktoré zlepšujú užívateľský zážitok: zber anonymných údajov, pomocou ktorých sa ďalej zlepšuje efektivita webovej stránky.
 3. Marketingové súbory cookie: zohrávajú úlohu v podpore personalizovaných reklám.

Súbory cookie, ktoré sa používajú na webových stránkach Prevádzkovateľa

NázovPoskytovateľPlatnosťPopis
Nevyhnutné cookies
PHPSESSIDmediashop.skDo zatvorenia prehliadačaSúbor cookie slúži na ukladanie a identifikáciu jedinečného identifikátora relácie používateľov s cieľom spravovať reláciu používateľa webovej stránky. Cookie je jeden súbor cookie relácie a vymaže sa po zatvorení všetkých okien prehliadača.
tscreativecdn.com365 dníPayPal nastavuje tento súbor cookie tak, aby umožňoval bezpečné transakcie cez PayPal.
mediashop_sk_customermediashop.sk10 rokSúbor cookie používaný na identifikáciu zákazníka, keď sa vráti na webovú stránku.
Reklamné cookies
NIDgoogle.com6 mesiacovSúbor cookie s návzvom NID nastavený spoločnosťou Google je určený na reklamné účely; obmedziť počet zobrazení reklamy používateľovi, stlmiť nechcené reklamy a merať účinnosť reklám.
test_cookiedoubleclick.net15 minútDoubleclick.net nastavuje a používa sa na určenie, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie.
IDEdoubleclick.netviac ako 1 rokSúbory cookie Google DoubleClick IDE sa používajú na ukladanie informácií o tom, ako používateľ používa stránku na zobrazovanie relevantných reklám podľa svojho používateľského profilu.
_fbpmediashop.sk3 mesiacovTento súbor cookie je nastavený spoločnosťou Facebook, aby po návšteve webovej stránky zobrazoval reklamy na Facebooku alebo na digitálnej platforme, ktorá využíva reklamy na Facebooku.
Analytické cookies
scarab.visitormediashop.sk1 rokTento súbor cookie poskytuje Emarsys. Tento súbor cookie sa používa na uloženie ID návštevníka na identifikáciu návštevníka počas opakovanej návštevy.
Cookies zvyšujúce výkon
__utmamediashop.sk2 rokTento súbor cookie nastavuje služba Google Analytics na rozlíšenie medzi používateľmi a reláciami. Súbor cookie sa vytvorí pri spustení knižnice JavaScript a neexistujú žiadne existujúce súbory cookie __utma. Súbor cookie sa aktualizuje pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.
__utmcmediashop.skDo zatvorenia prehliadačaSúbor cookie je nastavený službou Google Analytics a vymaže sa, keď používateľ zatvorí prehliadač. Slúži pre spoluprácu s urchin.js, čo je staršia verzia Google Analytics a používa sa v spojení so súborom cookie __utmb na definovanie nových relácií/návštev.
__utmzmediashop.sk6 mesiacovSlužba Google Analytics nastavuje tento súbor cookie tak, aby ukladal zdroj návštevnosti alebo kampane, prostredníctvom ktorej návštevník prišiel na webovú stránku.
__utmtmediashop.sk10 minútGoogle Analytics nastavuje tento súbor cookie tak, aby blokoval pomer požiadaviek.
__utmbmediashop.sk30 minútGoogle Analytics nastavuje tento súbor cookie na určenie nových relácií/návštev. Súbor cookie __utmb sa vytvorí pri spustení knižnice JavaScript vtedy, keď neexistujú žiadne existujúce súbory cookie __utma. Aktualizuje sa pri každom odoslaní údajov do služby Google Analytics.
Iné cookies
ucreativecdn.com1 rokÚčelom tohto súboru cookie je zacielenie a marketing. Doména tohto súboru cookie je spojená so spoločnosťou s názvom Bombora v USA.
srecommender.scarabresearch.comDo zatvorenia prehliadačaŽiadny popis.
cdvrecommender.scarabresearch.com1 rokŽiadny popis.
trbo_usrmediashop.sk3 rokSúbor cookie používaný na ukladanie údajov pre analytické účely.
trbo_sessionmediashop.sk15 minútSúbor cookie používaný na ukladanie údajov pre analytické účely.
xprecommender.scarabresearch.com1 rokŽiadny popis.


Vyhlásenia týkajúce sa súborov cookie

Pri návšteve našej stránky musíte pri objavení vyskakovacieho okna dať vyhlásenie o tom, že ktoré súbory cookie vyslovene povoľujete. V prípade, ak neskoršie sa rozhodnete tak, že obmedzujete, zakážete alebo odstránite súbory cookie z webovej stránky Prevádzkovateľa, môžete to spraviť vo svojom prehliadači. Odstránenie súborov cookie z webovej stránky Prevádzkovateľa môžete žiadať aj od prevádzkovateľa.
Avšak je dôležité vedieť, že v prípade, ak vo svojom prehliadači zakážete ukladanie súborov cookie na váš počítač, alebo ich odstránite, tým fungovanie webovej stránky (alebo jej určitých častí) bude obmedzené, môžu byť také funkcie a služby, ktoré nebudete môcť využívať plne alebo sčasti, predtým zadané nastavenia na webovej stránke sa môžu tak stratiť.

PRAVIDLÁ UPLATŇOVANIA PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY:

Prevádzkovateľ vám oznamuje, že na základe GDPR-u po potvrdení svojej totožnosti môžete uplatňovať nasledovné práva:

 • môžete požiadať o informácie o spracovaní vašich osobných údajov,
 • môžete požiadať o opravu vašich osobných údajov,
 • môžete zrušiť povolenie k spracovaniu osobných údajov,
 • môžete požiadať o likvidáciu vašich osobných údajov, ak je ich spracovanie podľa vás protiprávne alebo nie sú už potrebné pre ten účel, pre ktorý ich Prevádzkovateľ zhromaždil a spracoval,
 • môžete požiadať o obmedzené spracovanie vašich osobných údajov,
 • môžete podať opravný prostriedok.

Prevádzkovateľ sa postará o bezpečnosť údajov, ďalej vykoná všetky technické a organizačné opatrenia, ktoré sú potrebné k uplatneniu GDPR-u a ostatných pravidiel ochrany údajov a pravidiel o dôvernosti. Chráni údaje pred neoprávneným prístupom, zmenou, postúpením, zverejnením, vymazaním alebo zničením, ako aj náhodným zničením a poškodením.

Prevádzkovateľ sa snaží, aby vám poskytnuté vysvetlenia aj pri plnení pravidiel určenými GDPR-om boli - pokiaľ je to možné - stručné, transparentné, zrozumiteľné, ľahko dostupné a jasné.

Žiadosť môžete podať predovšetkým písomne, adresovanú zodpovednej osobe pre ochranu osobných údajov, na adresu uvedenú v tomto vyhlásení. V prípade, ak žiadate vysvetlenie ústne, potvrdením svojej totožnosti vám môže poskytnúť žiadané informácie poverená osoba Prevádzkovateľa aj ústne, ak informácie potrebné k vysvetleniu sú jej dostupné. V ostatných prípadoch vašu žiadosť náš spolupracovník zaznamená a do jedného mesiaca odo dňa prijatia vašej žiadosti vám pošleme potrebné informácie. Tento termín môže byť predĺžený o ďalšie dva mesiace, ak zložitosť žiadosti alebo aktuálny počet žiadostí to odôvodňuje, avšak o tom vám dáme vedieť v elektronickej forme do jedného mesiaca odo dňa prijatia vašej žiadosti.  

V prípade, ak nevybavujeme vašu žiadosť alebo nepríjmete naše opatrenia, môžete uplatniť opravné prostriedky. Sťažnosťami týkajúcich sa našich postupov ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) alebo na súd v mieste vášho bydliska alebo pobytu.

Kontaktné údaje Národného úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság):
Adresa: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Poštová adresa: 1363 Budapest, Pf.: 9.
E-mailová adresa: [email protected]
Telefonická služba zákazníkom: +36 (30) 683-5969 és +36 (30) 549-6838

Upozorňujeme vás však, že podľa praxe Národného úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií vašu sťažnosť úrad prijíma vtedy, ak ste sa predtým obrátili najprv na Prevádzkovateľa, v našom prípade teda na nás, ale my sme nevybavili vašu žiadosť alebo vy ste neprijali naše riešenie.  Odporučujeme preto, aby ste kontaktovali najprv nášho zodpovedného pracovníka pre ochranu osobných údajov!

© MediaShop Slovenská republika.
All rights reserved.